Brezno Vstala primorska, 25.11. – 26.11. 2023

Udeleženci: Miha Prudič, Jaka Peteh, Bogomir Remškar (JDDR Ajdovščina), Patrik Gleščič (JDDR
Ajdovščina)

V petek 17.11.2023 je Miha na sestanek prišel z obvestilom, da ga je Bogomir “Božo” Remškar iz
JDDR Ajdovščina, povabil na raziskovanje brezna “Vstala Primorska” in da naj povabilo razširi tudi na
ostale člane JD Rakek. Brezno je raziskano do globine -400 metrov in da še vedno “šiba”. Z
navdušenjem sem potrdil udeležbo za naslednjo akcijo.

Read More