Članstvo

Redni član društva lahko postane vsak, ki se ljubiteljsko ali kako drugače ukvarja z jamarstvom. Častni člani lahko postanejo tisti posamezniki, ki so pomembno prispevali k razvoju jamarstva in ostalih aktivnosti Društva JDDR Sloveniji ali v mednarodnem prostoru. Podporni člani so fizične in pravne osebe, ki finančno podpirajo delovanje društva, lahko sodelujejo na sejah skupščine, vendar nimajo pravice odločanja.

Za včlanjenje v društvo je treba predložiti pisno pristopnico, ki se v elektronski obliki nahaja pri predsedniku društva. S pristopnico se član zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in plačeval članarino. Članarina za leto 2023 za člane znaša 10 EUR, za študente in dijake pa 5 EUR.

Kontaktna oseba za plačila je blagajnik društva g. Nejc Velikonja (e-naslov: jddr@kurlingtim.si), podatki za plačilo pa so:

Jamarsko društvo “Danilo Remškar” Ajdovščina
Slomškova ulica 1a
5270 Ajdovščina
TRR: SI56 6400 0940 2089 634 (Primorska hranilnica d.d.)
Namen: Članarina 2023
Za plačilo pa lahko uporabite tudi sledečo QR kodo: