Organi društva

Ožji izvršni odbor in skrbniki aktivnosti

predsednik: Bogomir Remškar

tajnica: Astrid Švara

društvene finance (blagajnik društva): Nejc Velikonja

gospodar opreme: Matjaž Pintar

Skrbniki vsebin

spletna stran: Matej Blaško, Astrid Švara

Facebook stran: Astrid Švara

Nadzorni odbor

Robert Rehar (predsednik)

Anton Košuta

Patrik Gleščič

Disciplinska komisija

Zdravko Rijavec (predsednik)

Anita Pintar

Žan Žgavc